Analýzy a konzultace

Analýza přístupnosti

Pokud je Váš web obtížně přístupný, přicházíte o potenciální návštěvníky (zákazníky). Ať už jde o uživatele hendikepované, používající alternativní software, či alternativní zobrazovací zařízení (PDA, mobilní telefon,…), s pomalým připojením, nebo také o roboty vyhledávačů.

Díky analýze přístupnosti odhalíme nedostatky, které návštěvníky omezují v používání Vašeho webu a navrhneme opatření jak tyto nedostatky odstranit.

Analýza použitelnosti

Dobrá použitelnost znamená pro návštěvníka webu rychlé a snadné dosáhnutí jeho cíle. Naopak špatná použitelnost, způsobí, že návštěvník Váš web rychle opustí aniž by učinil objednávku, nebo na webu zůstane jen pár vteřin, místo aby se zdržel déle. Analýzou použitelnosti zjistíme zda je Váš web pro návštěvníky srozumitelný.

Analýza návštěvnosti

Analýzou návštěvnosti zjistíme chování návštěvníků na Vašich stránkách. Zjistíme kolik jich na vaše stránky přichází i kolik jich odchází. Jak se zde orientují, co hledají, kolik času zde tráví i proč odchází. Zjistíme také odkud přichází a jak jsou efektivní kampaně, do kterých investujete. Na základě těchto zjištění pak navrhneme doporučení, která by měla úspěšnost webu zvýšit.

Projektová a případová studie

Prvním krokem v přípravě webu, ještě před samotným grafickým návrhem, je vytvoření projektové studie ve které definujeme cíle, funkce a strukturu webu. Dle takto vytvořeného projektu bude probíhat celý vývoj webové prezentace.

Po dokončení vývoje a spuštění webu sestavíme případovou studii, kde provedeme sledování úspěšnosti webu a porovnání dosažených výsledků.